Voimavarakeskeinen keskustelu

Tukea itsetuntemukseen

Ohjaus sopii kaikenikäisille. Sinulla voi olla pelkoja tai uskomuksia, jotka estävät elämästä kuten haluaisit. Olet ehkä kokenut jonkin ikävän kokemuksen, jota pyörität mielessäni aina uudelleen ja uudelleen. Ehkä tarvitset lisää itseluottamusta ja voimavaroja johonkin edessä olevaan tapahtumaan, kuten esiintymiseen, synnytykseen, opiskeluun, erossa oloon, kilpailuun tai matkustamiseen. Luomme itse oman maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme. NLP (NeuroLinguisticProgramming) antaa välineitä, joilla voimme tutkia uskomuksiamme ja ajattelutapaamme ja lopulta luoda omasta maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

Mutta mitä NLP on?

NLP eli NeuroLinguisticProgramming on voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jonka avulla voit paremmin ymmärtää sekä omia, että toisten ajattelu-, toiminta- ja käyttäytymismalleja. Jokainen reagoi aistiärsykkeisiin ja -havaintoihin omalla yksilöllisellä tavallaan ja näistä muodostuu jokaisen oma todellisuus. NLP ohjauksia hyödyntämällä voit sekä tutkia, että muuttaa omia kokemuksia erilaisissa tilanteissa. NLP olettaa, että ihmisen mieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa, ja että toisen avulla voidaan vaikuttaa toiseen. NLP:ssä hyödynnetäänkin mielikuvia, sisäisen puheen havaitsemista sekä kehon tuntemuksia. Näin mahdollistuu uudenlainen suhtautumistapa itseen ja omiin elämää rajoittaviin uskomuksiin. NLP:n avulla voit myös hallita tunteitasi paremmin, oppia tekemään parempia päätöksiä ja tavoitteita, esiintymään varmemmin ja kommunikoimaan tehokkaammin. NLP:ssä kiinnostuksen kohteena eivät ole vain ongelmat ja niiden historia, vaan enemmänkin taito, taitavuus ja onnistumiset, keskitytään positiivisiin muutoksiin. NLP ei ole terapiaa eikä siinä ole kyse terapiasta, vaikka sen juuret ovatkin menestyksekkäiden terapeuttien mallintamisessa.

Neuro viittaa aisteihin ja tiedon käsittelyyn. Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan.

Linguistic viittaa puhuttuun ja kehon kieleen, jotka molemmat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.

Programming viittaa rakenteisiin ajattelussa ja niiden muuttamisessa.

NLP:n opiskelu muutti vahvasti omaa ajattelutapaani ja siten myös elämääni. Tämä perustamani yritys on yksi niistä muutoksista, mitä muutokset omassa ajattelussani saivat aikaan. Terveydenhuollon ammattilaisena työtäni ohjaa terveysalan eettiset suositukset. Ohjauskertoja voi olla yksi tai useampi ja sellaisella aikavälillä mikä sinusta tuntuu hyvältä. NLP menetelmästä on ollut merkittävää apua raskauden aikana synnytyspelon hoidossa.

Sähköposti

Puhelin

Osoite

Savonkatu 26 as 13, Lappeenranta
Avoinna vain ajanvarauksella

Y-tunnus: 2889783-3